Jag och Edvin har varit tillbaks sen några dagar. Det betyder med andra ord att vi inte lyckades genomföra våran ambitiösa plan att bestiga 10 toppar på lika många dagar.

Vi försökte komma upp med tältet till sadeln vid nödhyttan (hytte på bandet) på Storen men vi hade stora problem att forcera första backen med pulkan som hela tiden välte pga för hög tyngdpunkt. Istället slog vi upp tältet en knapp kilometer från Turtagrö vilket gjorde att vi fick en ca 4 timmar lång approach i stundtals lavinfarlig terräng. Det blåste rejält under natten och vi var osäkra på om snöpinnarna skulle hålla i sockersnön.

Packning i skymningen innan vi ger oss av från Turtagrö.