På lunchen passade jag på att klättra en led som ligger vid Stora Höga-motet. Det finns en annan fin led där men är tyvärr inte skick att klättra.

Här kommer en kort fakta om leden:

Lednamn: Lilla Låga

Klippa: Stora Höga-motet

Längd: 10 meter

Grad: WI2

Stil: Onsight solo

Ledbeskrivning: Den vänstra delen på den enklare isen (se bild). Starta på det mer vertikala insteget och följ leden rakt upp på hyllan och följ sedan sva-isen åt vänster upp mot enen.

Försteman: Henrik Wirsin

Andreman: Mr. Solo

10 minuters lunchunderhållning på nyturen Lilla Låga vid Stora Höga-motet.

På toppen av Lilla Låga.