Idag har jag klättrat tillsammans med Edvin och Nati i Änggårdsbergen och det slutade med fem nyturer totalt även om den sista inte kvalar in på någon topplista.

Här kommer kort fakta om lederna:

Från vänster till höger: Gruvfrun, Anything is better than nothing, Gruvbryt.

Lednamn: Gruvfrun

Klippa: Gruvväggen (klippan mellan Högsbo industriområde och Änggården vid Fältspatsgatan)

Längd: 8 meter

Grad: M5

Stil: Onsight

Ledbeskrivning: Sketchy led med svårsäkrad start där man går till vänster om arétet. Leden ligger till vänster om Something is better than nothing.

Försteman: Edvin Mellergård

Andreman: Henrik Wirsin

Gruvfrun, M5.

Lednamn: Something is better than nothing

Klippa: Gruvväggen (klippan mellan Högsbo industriområde och Änggården vid Fältspatsgatan)

Längd: 10 meter

Grad: M4

Stil: Onsight

Ledbeskrivning: Följ leden rakt upp till taket och följ den enklare leden ut mot vänster. Svårsäkrad innan taket pga dålig is.

Försteman: Edvin Mellergård

Andreman: Henrik Wirsin

Something is better than nothing, M4.

Lednamn: Something is better than nothing – Direkt

Klippa: Gruvväggen (klippan mellan Högsbo industriområde och Änggården vid Fältspatsgatan)

Längd: 8 meter

Grad: M5

Stil: Ground-up

Ledbeskrivning: Följ linjen rakt upp genom taket. Svårsäkrad innan taket pga dålig is.

Försteman: Edvin Mellergård

Andreman: Henrik Wirsin

Something is better than nothing – Direkt, M5.

Lednamn: Gruvbryt

Klippa: Gruvväggen (klippan mellan Högsbo industriområde och Änggården vid Fältspatsgatan)

Längd: 10 meter

Grad: WI3

Stil: Ground-up

Ledbeskrivning: Leden startar ca 2 meter till höger om Something is better than nothing och drar mot höger för att avsluta vid den stora björken.

Försteman: Edvin Mellergård

Andreman: Henrik Wirsin

Gruvbryt, WI3.

Lednamn: Måste man lägga säkring för att det ska räknas som en nytur?

Klippa: Oklart (ligger på en av alla stigar i Änggården som går till Eklanda)

Längd: 6 meter

Grad: WI2

Stil: Onsight

Ledbeskrivning: –

Försteman: Henrik Wirsin