Idag gick vi upp mot Skurvefjell men p.g.a. hårda vindbyar på 25 m/s och høg lavinrisk så valde vi att vænda vid trægrænsen før att køra skogsåkning istællet. Fjællet øster om ligger Nibbe. Øster om Nibbe ligger ligger Skogshorn dær en svensk klættrare var inblandad i en lavinolycka. Lavinen gick på 35 graders lutning och han låg begravd i ca 2 timmar innan en lavinhund kunde flygas in och søka rætt på honom på 40 cm djup.

Det kom fyra helikoptrar som vi kunde høra på håll.

Byar på 25 m/s vid trædgrænsen

Martin och Fredrik

Karta øver Skurvefjællet och Skogshorn